Panels

လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သော Panel များကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချရန် (သို့) လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရောင်းချပေးနေပြီး ပုံမှန်ဆိုဒ်မဟုတ်သော Panel များကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျအတိုင်းအတာများဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။